W skład Zarządu Cechu wchodzą:

  • Marcin Jabłoński - Starszy Cechu
  • Marek Skrzypczak - I Podstarszy
  • Bożena Oraniec - II Podstarszy
  • Andrzej Pietrzykowski - sekretarz
  • Grażyna Renduda - skarbnik
  • Jolanta Śliwka - członek zarządu
  • Małgorzata Styczyńska - członek zarządu
  • Dariusz Wierzbiński - członek zarządu
  • Agnieszka Niziałek - członek zarządu